Bansträckning är klar. 15 kilometer paddling, 42 kilometer cykling och 17 kilometer löpning i och runt fästningen Karlsborg. John Karlsson har rekat och lagt banan. Just nu pågår en febril verksamhet inför tävlingen och i dagarna påbörjas rensning av sly för att maximera banan på ett lagom sätt.  Läs mer och se bilden på banan på Race Details.

Observera att använda bilden på RaceDetails för instudering av sträckning då denna bild inte visar hela sträckningen. Där kommer även GPS filer att läggas med den exakta sträckningen.